søndag 3. desember 2017

ET BARN BLE FØDT I BETLEHEM


Stjernen har så langt vår kultur husker, vært et symbol på Guds nærhet. Det evige, det som ikke dør. En poetisk utgave av det er at stjernehimmelen er vinduer som Gud betrakter oss mennesker igjennom. For De vise menn var stjernen en Guds budbærer, et lys i mørket. Dette er noe av det vi har lyst til å vise frem i heftet du holder i hendene.”

 Slik beskriver redaksjonen temaet for årets utgave av Hellig Jul. Og de skriver at de i år ”ser julen gjennom stjernen og vismennene som kom langveis fra for å prøve å skjønne dette mysteriet, som ikke akkurat lå i dagen. Dypest sett handler det om menneskets vandring mot Gud.”

Giotto di Bondone: "Vismennenes tilbedelse" (1304-1306).


De forskjellige bidragsyterne i heftet følger opp teamet i tekst og bilder. Notto R. Thelle tar for seg betydningen av at Guds sønn kom til vår verden som et lite barn i all sin unnselighet, mens Hanne Krogh forteller om sitt forhold til troen og barndommens jul. Reidar Hvalvikt tar for seg de eldste julemotivene, avbildningene av de tre vise menn som oppsøker jesubarnet i krybben. 

Fra Italia (1600-tallet).

”Barnet som bærer verden” er Olav Egil Aunes utlegning om fremstillingen av barnet som reiser seg i krybben. Åttebladsstjernen i de tradisjonelle selbuvottene, også kalt Maria-stjernen, får sin utdyping av Une Kristin Bratberg, mens Karl Clevin tar for seg juletretradisjonen og Martin Luthers forhold til denne.

Brynjulf Jung Tjønn beretter i novellen ”På låven” om en liten jente som har mistet faren, og Kari Bremnes forteller om sine reiser og en konsert i Betlehem. Maria blir gitt stemme gjennom Aasne Linnestås tekst ”Jeg er Maria”.

Borghild Rud: "Flukten fra Egypt" (1980).


Hellig Jul har også hentet fram klassiske tekster som Sigrid Undsets essay ”Under julens stjerne”, Borghild Ruds legende ”Flukten til Egypt” (illustrert av forfatteren), Einar Skjæråsens dikt ”Ledestjerne” og Leo Tolstojs fortelling ”Den gamle skomakeren”.

Vincent van Gogh: "Stjernenatt" (1889).Hellig Jul er gjennomillustrert med både nye og klassiske illustrasjoner og malerier som henter opp juleheftets og tekstenes tema. Blant billedkunstnerne finner vi: Jakob Weidemann, Borghild Rud, Fra Angelico, Th. Kittelsen, Bjørk Bjarkadottir, Thorvald Erichsen, Synne Salvesen, Kim Ki-Chang, Kaia Dahle Nyhus, Erlend Berge, Trygve M. Davidsen, Georges de la Tour og Vincent Van Gogh.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar